Kursus Penyelia Keselamatan Tapak Bina

(SITE SAFETY SUPERVISOR COURSE)

 

Bidang Tugas Site Safety Supervisor (SSS)

Di bawah Peraturan 25(1), Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Kendalian Bangunan Dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan)(Keselamatan) 1986 [BOWEC],  kontraktor utama hendaklah melantik penyelia keselamatan tapak bina bagi menjalankan penyeliaan keselamatan keatas aktiviti pembinaan yang dijalankan  di tapak bina. Antara tugas penyelia keselamatan tapak bina adalah :-

a) memeriksa dan memperbaiki mana-mana keadaan tidak selamat di tapak bina;

b) membetulkan mana-mana amalan tidak selamat;

c) memeriksa kerja-kerja sub-kontraktor untuk memastikan bahawa Akta dan Peraturan-Peraturan yang dibuat di bawahnya dipatuhi; dan

d) berhubung terus dengan penyelia keselamatan kontraktor berkenaan dengan keselamatan bekerja yang dijalankan oleh sub-kontraktor.

Sehubungan dengan itu, bagi menetapkan kompetensi penyelia keselamatan tapak bina, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah memutuskan bahawa penyelia keselamatan tapak bina hendaklah  seseorang yang telah berjaya menamatkan kursus penyelia keselamatan tapak bina yang dijalankan oleh pusat pengajar yang berdaftar dengan JKKP, dan telah lulus peperiksaan yang dijalankan oleh Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) atau institusi yang diiktiraf oleh JKKP, dan berdaftar dengan JKKP.

 

Pendaftaran untuk sesi 2020 telah dibuka dan berikut adalah jadual kelas yang disediakan untuk sepanjang tahun 2020.

 

KELAS FULL TIME – (kelas Isnin sehingga Jumaat)
FT 03 (6 Julai 2020 – 15 Julai 2020) 

 

KELAS PART TIME (Sabtu dan Ahad)
PT 03 (25 Julai 2020 – 23 Ogos 2020)

 

 

Cerna Minda Sdn Bhd terus membuktikan kepakaran dan kualitinya dengan menganjurkan kursus kompeten Penyelia Keselamatan Tapak Bina (Site Safety Supervisor) atau Yellow Book.

Kursus ini telah diberi pengikitrafan oleh pihak DOSH ( JKKP IS 127/682/14-33)

Pendaftaran Telah Dibuka

Kemasukkan Untuk Separuh Masa dan Sepenuh Masa Telah Dibuka

Yuran RM 1700.00 (termasuk EXAM)

[hubspot type=form portal=7094167 id=25299f30-3378-4044-a2e9-ce09b71f65e2]

 • Warganegara Malaysia Sahaja
 • Mempunyai sekurang-kurangnya LCE/SRP/PMR/PTT atau Sijil yang setaraf
 • Boleh Membaca dan Menulis sama ada Bahasa Melayu ATAU Bahasa Inggeris

Durasi Kursus 10 hari

 • 8 hari untuk kursus dan latihan
 • 1 hari untuk peperiksaan kertas 1

Sijil Kursus Kompentasi Site Safety Supervisor

Kelas Dijalankan Di Bandar Baru Bangi Selangor

Yuran:

RM 1700

*Merangkumi :

 • Yuran Kursus
 • Yuran Peperiksaan 2 kertas
 • Nota

Selepas anda selesai kursus dan lulus kesemua kertas peperiksaan NIOSH untuk Site Safety Supervisor berikut adalah laluan anda

LALUAN 1 – PMR/SPM dan kebawah

 • Wajib bekerja didalam CONSTRUCTION SAFETY – 2TAHUN MINIMA

LALUAN 2 – DIPLOMA atau DEGREE wajib dalam bidang KEJURUTERAAN/SENIBINA/PEMBINAAN

 • Wajib bekerja didalam bidang CONSTRUCTION SAFETY – 6 BULAN MINIMA

Selepas anda memenuhi syarat laluan diatas, anda perlu memohon kepada pihak JKKP secara diatas talian di mykkp.dosh.gov.my

Laluan Khas ini untuk :

 • Anda yang telah lulus semua kertas peperiksaan NIOSH untuk SHO
 • Anda hanya perlu menghadiri kursus Site Safety Supervisor untuk MODUL 6 sahaja

Sijil Kompetensi
Site Safety Supervisor
-SSS-

Pusat Latihan dan Sijil SSS Diiktiraf Oleh JKKP