Ir. Ahmad Jais bin Alias as-Syazili

CEO / Audit Energy

Merupakan seorang Jurutera Profesional (P.Eng). Lulusan Sarjana (Master of Science) dari University of Strathclyde, United Kingdom, Postgraduate Islamic Science dari International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Universiti Kebangsaaan Malaysia (UKM) dan kini dalam peringkat akhir pengajian Doktor Falsafah (PhD) di BATC,  Universiti Teknologi Malaysia, (UTM).

 


Azahari Klewan

Safety & Health

Merupakan seorang perunding.

 

 


Zulkifli Hj. Ibrahim

Site Safety Supervisor

Merupakan seorang perunding.

 

 


Dr. Jamil Napiah

OSH System (ISO)

Merupakan seorang perunding.

 

 


Muhamad As Suhaimi

Information Technology

Merupakan seorang perunding.

 

 

 


Fadhili Rahman Abas

Food Safety (ISO)

Merupakan seorang perunding.

 

 


Hj. Zaiful Hashim

Aviation/Ground Handling

Merupakan seorang perunding.

 

 


Mohamad Yusof Ahmad

Marine

Merupakan seorang perunding.

 

 


Aznirulhisham Hussain Sukor

Management

Merupakan seorang perunding